خدمات تخصصی طراحی، کنترل و ساخت سیستمهای هیدرولیک

 

فشار

 

فشار نتيجه مقاومت در مقابل حركت سيال ميباشد. براي محاسبه رياضي فشار، نيرو را بر سطح تقسيم مينمايند. واحد فشار "بار" ميباشد. در هيدروليك عملي معمولا كيلوگرم بر سانتي متر مربع  برابر يك بار است. براي مثال اگر نيروي مقاوم در يك سيلندر هيدروليك با قطر پيستون 20cm برابر 5000kgf باشد، فشار ايجاد شده در پشت سيلندر از رابطه زير حساب ميشود:

Pressure (bar)=Force( kgf)/Area (cm2)

diameter=10cm >> Area=314cm2 >> pressure= 5000/314=15.9 bar

 تعيين فشار كاري سيستم

براي تعيين سطح فشار در يك سيستم هيدروليك بايد در نظر داشت كه با بالا بردن فشار ميتوان از المانهاي هيدروليكي كوچكتري براي رسيدن به تناژ مورد نظر، استفاده نمود. همچنين قطر لوله ها را ميتوان كوچكتر انتخاب نمود. در نتيجه، هزينه ساخت سیستم كاهش مي يابد. از طرف ديگر با افزايش فشار،  دماي روغن در سيستم زودتر افزايش ميابد، نشتي ها بيشتر و اصطكاك و سايش نيز افزايش ميابد. در نتيجه فاصله انجام سرويس ها بايد كوتاهتر شود. همچنين نويز و پيكهاي فشاري نيز افزايش يافته و خواص مطلوب ديناميكي سيستم كاهش مي يابد.

 فشارهاي نامي در هيدروليك (bar )

1 10 100

1000

1.6 16 160

1600

2.5 25 250 2500
4 40 400 4000
6 63 630 6300
 
فشار كاري سيستمهاي هيدروليك متداول(bar)
20-75 ماشينهاي ابزار
100-500 پرسها
200-400 ماشينهاي تزريق پلاستيك
50-350 كشتي سازي
50-250 هواپيما سازي
100-150 ماشين آلات كشاورزي
100-250 ماشينهاي راهسازي
100-300 وسايل نقليه تجاري
100-400 نورد كاري
 

واحد PSI

از واحدهاي متداول فشارPSI ميباشد. يك PSI معادل يك پوند نيرو بر اينچ مربع ميباشد.

  • براي تبديل PSI به bar ، مقدار فشار مورد نظر را در 0.068  ( تقريبا 0.07 )ضرب نمائيد. براي مثال 1000PSI معادل 68bar ميباشد.

  • براي تبديل bar به PSI ، مقدار فشار را در 14.7 ضرب نمائيد. براي مثال 100bar معادل 1470PSI ميباشد.

 

 
   

Copyright 2006 The BTP Company. All rights reserved

 
 برگشت  

دانلود (pdf)

  جدول تبديل فشار

far